Výnosnost a budoucnost trhu s jedlým hmyzem

Miliony lidí na celém světě považují jedlý hmyz jako na základní zdroj potravy. Hmyz má vysoký obsah bílkovin, snadno se chová, má  nízkou uhlíkovou stopu a mohl by přispět ke zmírnění celosvětového hladu a změny klimatu. Organizace OSN pro výživu a zemědělství jedlý hmyz schválila a podpořila začlenění hmyzu do stravy lidí na celém světě. Jednou z hlavních výhod chovu jedlého hmyzu je, že pro stejné množství bílkovin vyžaduje značně méně zdrojů než tradiční zdroje bílkovin. Podle průzkumu provedeného v roce 2020 společností Meticulous Research, byl celkový tržní podíl jedlého hmyzu v roce 2019 odhadnut na 112,8 milionů USD (2,4 mld. Kč) a podle společnosti Global Market Insights by měl tržní podíl jedlého hmyzu na trhu do roku 2027 dosáhnout přibližně 1,5 miliardy USD (32 mld. Kč). Tento růst by měl být podpořen zvýšeným povědomím o výhodách jedlého hmyzu v porovnání s tradičními zdroji bílkovin, jako jsou skot, prasata, ryby a drůbež.

 

Jaké jsou výnosy jedlého hmyzu na světovém trhu?


Trh s jedlým hmyzem je relativně nové a rychle se rozvíjející odvětví. Existuje však několik faktorů, které naznačují, že trh s jedlým hmyzem má silný růstový potenciál a má pro nás velký význam.

 

1. Zdravotní a ekologické důvody


Povědomí spotřebitelů a zájem o zdravotní a ekologické výhody konzumace hmyzu stále roste, což zvyšuje poptávku po potravinách z jedlého hmyzu. Lidé se stále více zajímají o zdravý životní styl, a stále více spotřebitelů uvědomuje nutriční výhody a udržitelnost hmyzu. Díky tomu bude poptávka po hmyzu i nadále růst, což do budoucna může vytvořit značný trh s hmyzími potravinami.

 

2. Alternativní náhrada stravy


V současné době je velice populární trend náhrada masa a vytváření nových alternativní zdrojů bílkovin. Hmyz je atraktivní alternativou k tradičním zdrojům bílkovin, jako je hovězí a drůbeží maso, protože má nízký obsah tuku a cholesterolu, vysoký obsah bílkovin a dalších živin a k jeho výrobě je zapotřebí podstatně méně zdrojů.

 

3. Zdokonalování technologií


Technologie a způsoby chovu hmyzu se rychle zdokonalují, což usnadňuje a zefektivňuje výrobu hmyzích produktů ve velkém měřítku. To by mohlo vést ke zvýšení efektivity a snížení nákladů. Přestože je trh s jedlým hmyzem stále v počáteční fázi, navzdory tomu má silný růstový potenciál.

 

Jaké jsou vize do budoucna?


Na základě různých analýz a studií, bude do roku 2026 na trhu k dispozici široké spektrum výrobků na bázi hmyzu, jako jsou například proteinové prášky, mouky a oleje na bázi hmyzu, snackycukrovinky nebo třeba pečivo. V budoucnu se dočkáme i implementace technologií potřebných k chovu hmyzu, včetně automatizovaných a vertikálních chovných systémů, což bude vést k větší dostupnosti výrobků z hmyzu. Díky tomu se podpoří růst trhu.

 

Jaký bude trh s jedlým hmyzem v nadcházejících letech?

Trh s jedlým hmyzem je pravděpodobně nejrychleji rostoucí sektor potravin. V roce 2018 byl odhad neuvěřitelných 1,5 milionů Kč.
V České republice se hodnota jedlého hmyzu na trhu velmi rychle zvyšuje, přesto se odhaduje velmi těžce, a to z důvodu nekomplexních údajů. Podle zprávy České zemědělské univerzity v Praze však byla v roce 2018 hodnota českého trhu s jedlým hmyzem odhadnuta na přibližně 1,5 milionů Kč (přibližně 58 000 EUR). Za rok 2022 byl odhad 50 milionů Kč, trh tedy vyrostl o 5440 % za 4 roky a do roku 2025 by měl mít trh s jedlým hmyzem hodnotu v rozmezí 200 až 400 milionů Kč.


Očekává se, že trh s jedlým hmyzem bude v příštích letech nadále růst, a to díky rostoucímu zájmu spotřebitelů o udržitelné a zdravé potraviny a také díky potenciálu hmyzu být efektivnějším a ekologičtějším zdrojem bílkovin ve srovnání s tradičními hospodářskými zvířaty.

 

Je však důležité poznamenat, že trh s jedlým hmyzem je ve srovnání s jinými potravinářskými odvětvími stále relativně malý a existuje několik problémů, které by mohly ovlivnit jeho růst a potenciální příjmy. Patří mezi ně regulační překážky, přijetí a vzdělávání spotřebitelů a dostupnost a cena surovin pro chov hmyzu. Celkově je sice obtížné předpovědět přesné příjmy trhu s jedlým hmyzem v příštích letech, je však pravděpodobné, že trh bude i nadále růst a vyvíjet se s tím, jak do této oblasti bude vstupovat více společností a jak si bude více spotřebitelů uvědomovat potenciální výhody potravin na bázi hmyzu.

 

A jak se daří trhu s jedlým hmyzem v České republice?


Trh s jedlým hmyzem je v České republice stále relativně malý, ale v posledních letech neustále roste. V zemi působí několik společností, které vyrábějí a prodávají výrobky z hmyzu, včetně snacků, energetických tyčinek a proteinových prášků

Za rok 2022 byl odhad českého trhu s jedlým hmyzem přibližně 50 milionů Kč a do roku 2026 by měl dosáhnout na hodnotu 250 až 400 milionů Kč.

Jednou z hlavních výzev pro průmysl jedlého hmyzu v České republice je přijetí ze strany spotřebitelů, neboť konzumace hmyzu není v zemi dosud široce přijímána ani chápána. Existují však náznaky, že by se to mohlo změnit, protože se zvyšuje mediální pokrytí a povědomí veřejnosti o zdravotních a ekologických přínosech potravin na bázi hmyzu

 

Kromě toho existuje několik iniciativ a projektů zaměřených na propagaci spotřeby hmyzu a podporu rozvoje průmyslu jedlého hmyzu v České republice. Například Česká zemědělská univerzita v Praze založila výzkumný program zaměřený na chov hmyzu a vývoj potravin na bázi hmyzu a Ministerstvo zemědělství poskytlo finanční prostředky na projekt zaměřený na podporu spotřeby hmyzu v ČR.

 

Celkově lze říci, že ačkoli je trh s jedlým hmyzem v České republice stále relativně malý, existují známky růstu a zvyšujícího se zájmu o toto nově vznikající odvětví. Bude zajímavé sledovat, jak se bude trh v příštích letech vyvíjet a zda se mu podaří překonat problémy spojené s přijetím spotřebiteli a regulačními překážkami a stát se v zemi zavedenějším a hlavním průmyslovým odvětvím.

 

A jak se daří trhu s jedlým hmyzem v České republice?


Ačkoliv je trh s jedlým hmyzem v České republice stále relativně malý, v posledních letech neustále roste. Působí zde několik společností, které vyrábějí a prodávají výrobky z hmyzu, včetně snacků, energetických tyčinek nebo proteinových prášků.

 

Z hlediska významu na trhu je společnost GRIG jedním z předních hráčů na trhu s jedlým hmyzem v České republice a přispěla ke zvýšení povědomí o potenciálních výhodách konzumace hmyzu v naší zemi. Také jsme se zapojili do několika iniciativ zaměřených na podporu rozvoje hmyzího průmyslu v České republice, včetně spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi. Zájem o jedlý hmyz stále roste, proto bude zajímavé sledovat, jak se bude trh v příštích letech vyvíjet.

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz